Rà Soát Sổ Sách

Rà Soát Sổ Sách
Rà Soát Sổ Sách

Rà soát sổ sách là gì?

Một số doanh nghiệp ngay khi hoạt động đã chưa có được bộ máy kế toán ổn định, nhân sự ra vào liên tục dẫn đến dữ liệu kế toán của đơn vị chưa có tính thống nhất và chính xác, tiềm ẩn những rủi ro về thuế cao.

Trước khi thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế, doanh nghiệp có nhu cầu cần xem lại báo cáo , hoặc cần làm lại báo cáo dựa trên số liệu đã có có thể liên hệ với đại lý thuế SATASA.

Rà soát sổ sách kế toán là công việc quan trọng nhằm phát hiện thiếu đủ của hồ sơ kế toán, sai sót trong hạch toán kế toán. Đại lý thuế SATASA cung cấp dịch vụ rà soát sổ sách kế toán, giúp doanh nghiệp phát hiện kịp thời các lỗi sai của hệ thống sổ sách để điều chỉnh hoàn thiện kịp thời trước khi cơ quan thuế kiểm tra doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp yên tâm phát triển kinh doanh.

Một số lỗi thường gặp khi thực hiện rà soát sổ sách kế toán:

 • Mất hóa đơn;
 • Thiếu hồ sơ đi kèm hóa đơn để hợp lý chi phí;
 • Báo cáo thuế không khớp với số liệu kế toán;
 • Thiếu sự nhất quán các năm về hạch toán, định khoản;
 • Nghiệp vụ kế toán sai hoặc hạch toán không đúng;
 • Thiếu hồ sơ lao động;
 • Lập bảng lương không đúng quy định theo luật thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội, quy định của pháp luật lao động.
 • Xác định sai các khoản chi phi được trừ, không được trừ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Dịch vụ rà soát sổ sách kế toán của Đại lý thuế SATASA bao gồm:

 • Rà soát hồ sơ thuế giá trị gia tăng: Kiểm tra toàn bộ hóa đơn đầu ra, đầu vào, bảng kê hóa đơn hàng tháng, quý so với tờ khai thuế GTGT hàng tháng, quý. Hướng dẫn điều chỉnh tờ khai thuế khi phát hiện sai sót.
 • Rà soát hồ sơ thuế thu nhập cá nhân: Kiểm tra bảng lương, bảng chấm công, hợp đồng lao động, hồ sơ lao động.
 • Rà soát hồ sơ thuế thu nhập doanh nghiệp: Kiểm tra hạch toán chi phí, xác định chi phí được trừ, không được trừ.
 • Rà soát báo cáo tài chính: Kiểm tra toàn bộ định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, phân bổ khấu hao…theo đúng quy định của chuẩn mực kế toán.

Phí dịch vụ rà soát sổ sách kế toán của Đại lý thuế SATASA?

Tùy vào tình hình phát sinh thực tế của doanh nghiệp, SATASA sẽ rà soát sơ bộ và báo giá cụ thể.

Chúng tôi, đại lý thuế SATASA có thể hỗ trợ quý đơn vị làm lại hồ sơ sổ sách hợp lý nhất với thời gian ngắn nhất và chi phí rẻ nhất. Hãy liên hệ với chúng tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0989.666.253