Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân có thu nhập 2 nơi

Có rất nhiều anh chị đi làm 2 nơi nhưng đến cuối năm lại lúng túng không biết mình phải quyết toán thuế TNCN như thế nào? Tự quyết toán hay được ủy quyền cho DN? Mà ủy quyền cho DN thì liệu có được ủy quyền ở cả 2 DN không? Cùng Đại lý thuế Satasa tìm hiểu câu trả lời ngay sau đây.

1. Đối tượng cần nộp thuế thu nhập cá nhân

Đối tượng cần thực hiện nghĩa vụ nộp thuế TNCN bao gồm cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú được quy định trong nội dung Thông tư 111/2013/TT-BTC. Trong đó, đối tượng cá nhân cư trú và không cư trú cần phải đảm bảo được những điều kiện sau đây mới thực hiện quyết toán và đóng thuế TNCN.

>> Xem thêm: File Excel tính số tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2023

Cá nhân cư trú:

  • Cá nhân cư trú có mặt và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong 1 năm dương lịch hoặc 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên sinh sống và làm việc tại Việt Nam.
  • Những cá nhân cư trú có nơi ở thường xuyên hoặc có nhà để thuê ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Cá nhân không cư trú:

  • Cá nhân không cư trú là những đối tượng không đáp ứng được các điều kiện của cá nhân cư trú nêu trên.

Quyet Toan Thue

2. Trách nhiệm của việc quyết toán thuế TNCN

Theo nội dung được quy định tại Khoản d, Điều 2, Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về trách nhiệm của việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân như sau:

  • Người lao động có nguồn thu nhập từ 2 nơi trở lên cần thực hiện trực tiếp việc kê khai quyết toán thuế TNCN.
  • Đối với người lao động có 2 nguồn thu nhập trở lên thì doanh nghiệp không có trách nhiệm và không được quyết toán thay cho người lao động.
  • Trong trường hợp, cá nhân có thu nhập 2 nơi ủy quyền cho doanh nghiệp thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người lao động có thu nhập từ tiền công, tiền lương, có ký hợp kết hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên và có thu nhập vãng lai dưới 10 triệu đồng/tháng, cá nhân không yêu cầu doanh nghiệp quyết toán thu nhập vãng lai này thì được ủy quyền quyết toán tại tổ chức ký hợp đồng 03 tháng trở lên.

3. Cách tính, quyết toán thuế thu nhập cá nhân có thu nhập 2 nơi

Cách tính thuế thu nhập cá nhân có thu nhập 2 nơi trở lên được quy định rõ tại Khoản 1, Điều 25, Thông tư 111/2013/TT-BTC với nội dung như sau:

Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi chi trả thu nhập cho người lao động, khấu trừ thuế được quy định cụ thể như sau:

Thu nhập từ tiền lương, tiền công:

Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên thì cá nhân, tổ chức trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân thực hiện ký kết hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên ở nhiều nơi.

Khấu trừ thuế đối với trường hợp khác:

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

Hiểu rõ điều này nên xin phép được chia sẻ với các bạn 5 Trường Hợp quyết toán thuế TNCN như sau:

Trường hợp 1: Hai nơi đều là thu nhập vãng lai (không ký hợp đồng hoặc ký hợp đồng thời hạn < 3 tháng).

  • Thu nhập nào > 2 triệu/tháng thì: Khấu trừ 10%
  • Thu nhập dưới 2 triệu/tháng: Không khấu trừ

Trường hợp 2: Hai nơi trong đó 01 nơi là thu nhập vãng lai dưới 10 triệu đồng/tháng đã khấu trừ và không có nhu cầu quyết toán phần thu nhập này, một nơi là thu nhập cố định, ký hợp đồng lao động >3 tháng.

  • Thu nhập vãng lai: Khấu trừ 10%
  • Thu nhập tại nơi ký HĐ: Lũy tiến từng phần

→ Được ủy quyền quyết toán thuế

Trường hợp 3: Hai nơi trong đó 01 nơi là thu nhập vãng lai trên 10 triệu đồng/tháng đã khấu trừ và không có nhu cầu hoặc có nhu cầu quyết toán phần thu nhập này, một nơi là thu nhập cố định, ký hợp đồng lao động >3 tháng.

  • Thu nhập vãng lai: khấu trừ 10%
  • Thu nhập tại nơi ký HĐ: lũy tiến từng phần

→ Tự quyết toán thuế tại nơi cư trú

Trường hợp 4: Hai nơi đều là ký hợp đồng lao động dài hạn >3 tháng và hiện đang làm việc ở cả hai nơi tới thời điểm quyết toán.

  • Cả hai nơi đều tính theo biểu thuế lũy tiến từng phần

→ Tự quyết toán thuế tại nơi trả thu nhập mà cá nhân này đăng ký giảm trừ cá nhân + người phụ thuộc

Trường hợp 5: Xuất hiện thu nhập ở hai nơi nhưng không phải đồng thời như các trường hợp nghỉ việc tại 1 doanh nghiệp A sau đó chuyển sang doanh nghiệp B làm việc ký hợp đồng dài hạn thì không được coi là thu nhập hai nơi.

  • Cả hai nơi đều tính theo biểu thuế lũy tiến từng phần
  • Tự quyết toán thuế tại nơi cư trú

4. Quyết toán thuế TNCN từ 2 nơi

Về nội dung quyết toán thuế thu nhập cá nhân có thu nhập 2 nơi trở lên được Tổng cục Thuế quy định tại Công văn 801/TCT-TNCN với nội dung như sau:

  • Tổ chức thực hiện chi trả tiền lương, tiền công không phân biệt phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế cần phải có trách nhiệm kê khai, quyết toán thuế thay cho cá nhân có ủy quyền cho tổ chức, doanh nghiệp.
  • Trường hợp tổ chức không phát sinh chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công trong năm 2015 thì không cần thực hiện quyết toán thuế TNCN.

5. Chứng từ khấu trừ thuế

Ngoài ra, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu chuyển đổi và sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử theo Nghị định 123, Thông tư 78, Công ty cổ phần MISA đã phát hành phần mềm MISA AMIS Thuế TNCN đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ chứng từ điện tử mới nhất, cùng với nhiều lợi ích tuyệt vời như:

  • Cung cấp bộ hồ sơ đăng ký mẫu theo Thông tư 78, đơn vị sử dụng mẫu này nộp đăng ký với Cơ quan thuế.
  • Đáp ứng thiết lập mẫu, lập và ký điện tử mẫu chứng từ khấu trừ theo Nghị định 123, Thông tư 78.
  • Xử lý các chứng từ đã lập khi có sai sót.
  • Lập và nộp bảng kê sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử gửi Cơ quan thuế.
Chung Tu Khau Tru Thue
Chung Tu Khau Tru Thue

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0989.666.253