Phương pháp khấu trừ thuế GTGT năm 2023

Trong năm 2023, phương pháp khấu trừ thuế GTGT là gì? Được quy định tại văn bản nào? Doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu trừ thuế có cần phải đáp ứng điều kiện gì hay không?

Đại Lý Thuế mời các bạn đọc tham khảo bài viêt dưới đây.

1. Phương pháp khấu trừ thuế GTGT

Hiện nay, có 02 phương pháp tính thuế GTGT, bao gồm: phương pháp tính trực tiếp và phương pháp khấu trừ thuế.

Trong đó, phương pháp khấu trừ thuế là việc doanh nghiệp xác định số thuế GTGT (hay còn gọi là VAT) cần phải nộp vào ngân sách Nhà nước dựa trên cơ sở lấy số thuế GTGT đầu ra trừ đi (-) số thuế GTGT đầu vào theo khoản 1 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC:

>> Xem thêm: Giá tính thuế GTGT năm 2023

Số tiền thuế GTGT phải nộp = Số thuế GTGT đầu ra – Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Trong đó:

– Thuế GTGT đầu vào được hiểu là mức thuế GTGT mà doanh nghiệp phải chịu đối với sản phẩm/hàng hóa khi mua hàng hóa/sản phẩm. Thuế GTGT đầu vào bằng tổng số thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ (bao gồm cả tài sản cố định);

– Thuế GTGT ghi trên hóa đơn = Giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế bán ra x Thuế suất thuế GTGT

– Thuế GTGT đầu ra là phần thuế GTGT tính trên giá trị của hàng hóa/sản phẩm đó khi doanh nghiệp bán hàng hóa/sản phẩm đó cho người mua hàng (người mua hàng sẽ phải chịu phần thuế GTGT tính trên giá trị của hàng hóa/sản phẩm đó). Số thuế GTGT đầu ra bằng tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên hóa đơn GTGT.

Như vậy, có thể hiểu bản chất của thuế GTGT là đánh vào người tiêu dùng sử dụng sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ cuối cùng, việc khấu trừ thuế nhằm tránh việc thu thuế trùng lặp khi sử dụng cùng một mặt hàng.

Ví dụ: Công ty A kinh doanh đồ chơi trẻ em, nhập về một lô hàng trị giá 100 triệu đồng. Đồ chơi trẻ em là mặt hàng đang chịu thuế suất thuế GTGT là 5% (theo khoản 2 Điều 8 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013 và Luật sửa đổi các luật về Thuế 2014).

>> Số thuế GTGT đầu vào công ty A phải chịu = 100 triệu x 5% = 5 triệu đồng.

Khi công ty A bán lô hàng cho người mua với mức giá 120 triệu đồng. Người mua chịu mức thuế suất thuế GTGT 5% đối với đồ chơi trẻ em.

>> Số thuế GTGT đầu ra mà người mua phải chịu = 120 triệu x 5% = 6 triệu đồng

Khi đó, số thuế GTGT mà công ty A phải nộp = 6 triệu – 5 triệu = 01 triệu đồng.

Phuong Phap Khau Tru Thue Gtgt Nam 2023
Phuong Phap Khau Tru Thue Gtgt Nam 2023

2. Đối tượng nào được áp dụng phương pháp khấu trừ khi tính thuế GTGT?

Hiện nay, các đối tượng áp dụng phương pháp khấu trừ khi tính thuế GTGT được quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định 209/2013/NĐ-CP bao gồm:

2.1. Trường hợp bắt buộc áp dụng phương pháp khấu trừ khi tính thuế GTGT:

– Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ 01 tỷ đồng trở lên từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; và

– Thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ, trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp quy định tại Điều 8 Nghị định 209/2013/NĐ-CP.

Thời gian áp dụng ổn định phương pháp tính thuế là 02 năm liên tục.

2.2. Trường hợp cơ sở kinh doanh được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ khi tính thuế GTGT:

Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế gồm:

– Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới 01 tỷ đồng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ;

– Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ;

– Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;

– Tổ chức kinh tế khác hạch toán được thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra.

Lưu ý:

(1) Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu, khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ do bên Việt Nam kê khai khấu trừ nộp thay.

(2) Nếu cơ sở kinh doanh có hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý thì cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng hoạt động này để nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 209/2013/NĐ-CP.

>> Liên hệ: Tại đây

Nguồn: Thư Viện Pháp Luật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0989.666.253