Việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào năm 2023 được thực hiện thế nào?

1. Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trong trường hợp nào?

Khau Tru Thue
Khau Tru Thue

Khấu trừ thuế là phương pháp khấu trừ được áp dụng đối với các loại thuế hiện nay, theo đó chủ thể sẽ không trực tiếp đi nộp thuế, mà số tiền thuế sẽ được trừ vào các khoản chi phí mua hàng hoặc thu nhập của họ.

Căn cứ khoản 1 và khoản 3 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC), phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng (sau đây viết tắt là thuế GTGT) được áp dụng đối với các doanh nghiệp sau đây:

(1) Doanh nghiệp đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 01 tỷ đồng trở lên và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ.

(2) Doanh nghiệp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, bao gồm:

  • Doanh nghiệp đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT dưới 01 tỷ đồng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ.
  • Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện đầu tư theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Doanh nghiệp mới thành lập có dự án đầu tư không thuộc đối tượng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư nhưng có phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt thuộc đối tượng đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

  • Doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.
  • Doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ.

Lưu ý: Doanh nghiệp không cần thông báo cho cơ quan thuế về việc đăng ký áp dụng theo phương pháp khấu trừ mà sẽ được xác định dựa trên tờ khai thuế GTGT mà doanh nghiệp sử dụng, cụ thể:

– Mẫu 01/GTGT: đối với phương pháp khấu trừ (trừ trường hợp có dự án thuộc diện hoán thuế hoặc có hoạt động xây dựng);

– Mẫu 02/GTGT: đối với phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư thuộc diện được hoàn thuế;

– Mẫu 05/GTGT: đối với phương pháp khấu trừ có hoạt động xây dựng.

(Căn cứ khoản 1 Điều 1 Thông tư 93/2017/TT-BTC)

(3) Ngoài ra, doanh nghiệp nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu, khí có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định sẽ phải nộp thuế theo phương pháp khấu trừ do bên Việt Nam kê khai khấu trừ nộp thay.

2. Việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào năm 2023 được thực hiện thế nào?

2.1. Công thức tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp khấu trừ

Theo quy định tại khoản 5 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC, số thuế GTGT phải nộp được xác định theo công thức sau:

Số thuế GTGT phải nộp

=

Số thuế GTGT đầu ra

Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

2.2. Xác định thuế GTGT đầu vào và đầu ra

– Thuế GTGT đầu ra được xác định như sau:

Số thuế GTGT đầu ra bằng tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên hóa đơn GTGT và được xác định theo công thức sau:

Thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT

=

Giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế bán ra (chưa bao gồm thuế GTGT)

x

Thuế suất thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ đó.

Trường hợp doanh nghiệp sử dụng chứng từ ghi giá thanh toán (đã bao gồm thuế GTGT) thì thuế GTGT đầu ra được xác định như sau:

Thuế GTGT đầu ra

=

Giá thanh toán

Giá tính thuế (chưa bao gồm thuế GTGT)

Trong đó:

Giá tính thuế (chưa bao gồm thuế GTGT)    =

Giá thanh toán của hàng hóa, dịch vụ bán ra

_________________________________________

1 + thuế suất của hàng hóa, dịch vụ bán ra (%)

(Căn cứ khoản 12 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC)

– Thuế GTGT đầu vào được xác định như sau:

Thuế GTGT đầu vào bằng tổng số thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ (bao gồm cả tài sản cố định) dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào là loại được dùng chứng từ đặc thù ghi giá thanh toán (đã có thuế GTGT) thì thuế GTGT đầu vào được xác định theo công thức sau:

Thuế GTGT đầu vào

=

Giá thanh toán

Giá thanh toán

_____________________________________________________

1

+

Thuế suất của hàng hóa, dịch vụ mua vào (%)

Nguồn: Thư Viện Pháp Luật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0989.666.253