Hướng dẫn cài đặt tool eSigner v1.0.9

Một máy tính mới sẽ không vào đươc trang Thuế điện tử do vậy để vào đước trước hết phải tải bộ cài eSigner v1.0.9 do Thuế điện tử cung cấp, việc cài đặt sẽ tốn ít phút và vài cú lick chuột.

Sau đây Đại lý thuế Satasa sẽ cùng bạn cài đặt tool eSigner v1.0.9 và đăng nhập vào trang Thuế điện tử

1. Đăng nhập vào trang Thuế điện tử:

Vào trang: https://thuedientu.gdt.gov.vn/

Vao Doanh Nghiep

Dang Nhap

Dien Thong Tin

Sau khi tải và cài đặt bộ cài eSigner 1.0.9_setup.exe: Tại đây

» Xem thêm: Cách lập giấy nộp tiền thuế điện tử qua mạng 2022

2. Cài đặt tool ký eSigner.

Bước 1: Click vào bộ cài  eSigner 1.0.9_setup.exe và chon Next:

B1 Cai Dat Esginer

Bước 2: Chọn Install.

B2 Cai Dat Esginer

Bước 3: Chọn Finish để hoàn thành cài đặt.

B3 Cai Dat Esginer

Cài đặt tool eSigner xong và thông báo đang hoạt động:

B4 Cai Dat Esginer

3. Sử dụng tool eSigner.

  • Khi cài đặt xong tool ký có thể tiếp tục sử dụng ứng dụng bình thường và không phụ thuộc trình duyệt.
  • Các chức năng cơ bản trên tool:
  • About: Thông tin tool
  • Status: Trạng thái tool
  • Support IE: Hỗ trợ riêng trinhg duyệt IE
  • Restart: Khởi động lại tool
  • Exit: Thoát và dừng tool ký

Lưu ý: Từ IE 11 trở xuống NNT phải dùng chế độ Support IE.

» Liên hệ: Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0989.666.253