Dịch Vụ Báo Cáo Thuế Hộ Kinh Doanh Cá Thể

Thông tư 40/2021/TT-BTC chính thức được áp dụng tại Tp.HCM từ ngày 01/01/2022, thì hộ kinh doanh chính thức phải thực hiện khai và nôp thuế theo quy định.

Để giảm thiểu rủi ro và có được sự tư vấn cần thiết, kịp thời thì chúng tôi, Đại Lý Thuế SATASA sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng khai báo thuế, tư vấn hàng tồn kho, hóa đơn mua vào, bán ra với chi phí thấp nhất.

Dich Vụ Báo Cáo Hộ Kinh Doanh
Dich Vụ Báo Cáo Hộ Kinh Doanh

1.     Báo cáo thuế hộ kinh doanh là gì?

Báo cáo thuế hộ kinh doanh cá thể là hoạt động kê khai doanh thu phát sinh trong kỳ để tính toán số thuế phải nộp hàng tháng hoặc quý. Việc kê khai sẽ được thực hiện theo mẫu 01/CNKD ban hàng kèm theo Thông tư 40/2021/TT-BTC. Việc kê khai thuế hộ kinh doanh cá thể theo định kỳ được áp dụng đối với hộ kinh doanh theo phương pháp kê khai. Ngoài việc kê khai thuế, hộ kinh doanh áp dụng phương pháp kê khai còn phải lập sổ sách kế toán theo thông tư 88/2021/TT-BTC.

2.     Nội dung dịch vụ kê khai thuế hộ kinh doanh cá thể

Đại lý thuế Satasa cung cấp 1 dịch vụ trọn gói báo cáo hộ kinh doanh, toàn diện cho hộ kinh doanh theo phương pháp kê khai. Bao gồm:

  • Tập hợp hóa đơn chứng từ hàng tháng/quý
  • Lập và nộp báo cáo thuế hộ kinh doanh cá thể theo tháng/quý
  • Báo cáo số tiền thuế phải nộp dựa trên số liệu đã báo cáo
  • Lập các loại sổ sách liên quan đến hoạt động của hộ kinh doanh
  • Xuất và bàn giao sổ sách kế toán

Dịch Vụ Báo Cáo Thuế Hộ Kinh Doanh, lập sổ sách kế toán hộ kinh doanh được liệt kê ở trên sẽ áp dụng cho hộ kinh doanh phương pháp kê khai.

3.     Vậy, hộ kinh doanh cá thể áp dụng phương pháp kê khai là gì?

Căn cứ khoản 4, điều 3, thông tư 40/2021/TT-BTC, thì hộ kinh doanh kê khai là:
“4. “Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai” là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy mô lớn; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chưa đáp ứng quy mô lớn nhưng lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai.”
Thực tế, tại Tp. Hồ Chí Minh, hộ kinh doanh áp dụng phương pháp kê khai sẽ có các đặc điểm sau đây:

  • Cán bộ quản lý thuế thông báo là hộ kinh doanh sẽ áp dụng phương pháp kê khai từ ngày 01/01/2022
  • Hộ kinh doanh của anh/chị không được mua hóa đơn từ chi cục thuế như trước. Thay vào đó, phải mua hóa đơn từ các nhà cung cấp hóa đơn điện tử
  • Được chủ động xuất hóa đơn có mã của cơ quan thuế khi khách hàng có yêu cầu.

Nếu Hộ kinh doanh của anh/chị thuộc trường hợp như trên, từ ngày 01/01/2022, có thể khẳng định, phương pháp tính thuế mà hộ kinh doanh của anh/chị đang áp dụng là phương pháp kê khai. Và khi này, anh chị bắt buộc phải kê khai thuế hàng tháng hoặc quý (tùy thuộc vào quy mô kinh doanh của anh/chị).

4.     Vậy, cách xác định được hộ kinh doanh sẽ báo cáo thuế theo tháng hay quý là gì?

Cách xác định thời hạn nộp báo cáo thuế theo tháng hay theo quý của hộ kinh doanh
Căn cứ khoản a, điểm 1, điều 9, Nghị định 126/2020/NĐ-CP, thì việc kê khai thuế của hộ kinh doanh theo tháng hoặc theo quý, sẽ căn cứ vào doanh thu năm trước, liền kề để xác định. Cụ thể như sau:

  • Kê khai theo tháng: áp dụng cho hộ kinh doanh có doanh thu năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở lên
  • Kê khai theo quý: áp dụng cho hộ kinh doanh có doanh thu năm trước liền kề dưới 50 tỷ; Và hộ kinh doanh mới ra hoạt động.

Ngoài việc kê khai thuế, hộ kinh doanh còn phải lập các loại sổ sách kế toán theo quy định tại điều 5, Thông tư 80/2021/TT-BTC

5.     Sổ sách kế toán hộ kinh doanh áp dụng phương pháp kê khai

Dịch vụ báo cáo thuế hộ kinh doanh ngoài việc báo cáo thuế theo định kỳ, hộ kinh doanh còn phải lập 7 loại sổ sách kế toán theo phụ lục 2, Thông tư 88/2021/TT-BTC. Việc lập sổ sách kế toán này được thực hiện tại hộ kinh doanh và bắt buộc phải cung cấp khi cơ quan thuế có yêu cầu. Các loại sổ sách kế toán của hộ kinh doanh, cụ thể sẽ bao gồm:

STT Tên sổ kế toán Ký hiệu
1 Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ Mẫu số S1- HKD
2 Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa Mẫu số S2-HKD
3 Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh Mẫu số S3-HKD
4 Sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN Mẫu số S4-HKD
5 Sổ theo dõi tình hình thanh toán tiền lương và các khoản nộp theo lương của người lao động Mẫu số S5-HKD
6 Sổ quỹ tiền mặt Mẫu số S6-HKD
7 Sổ tiền gửi ngân hàng Mẫu số S7-HKD

Trên đây là những điểm mới đối với hộ kinh doanh cá thể áp dụng phương pháp kê khai tại TPHCM từ ngày 01/01/2022.

Nếu bạn có nhu cầu sử dụng Dịch Vụ Báo Cáo Thuế Hộ Kinh Doanh, liên hệ ngay với đại lý thuế SATASA để được tư vấn và hỗ trợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0989.666.253